Voorkeurmateries

Immobiliënrecht

Koop-verkoop

 • Onderhandse overeenkomsten (totstandkoming, geldigheidsvoorwaarden)
 • Verkoop onder voorwaarden
 • Opties, sterkmaking,…
 • Immobiliënmakelaars

Zakenrecht

 • Mede-eigendom, algemene vergadering, syndicus,…
 • Erfpacht, opstal
 • Erfdienstbaarheden, burenhinder

Huur-en bezitsrecht

 • Handelshuur (overdracht, hernieuwing,…)
 • Pachtrecht
 • Concessie
 • Woninghuur

Promotie en beheer

 • Beheer van onroerende goederen, burelen en handelscentra
 • Inplantingen en vergunningen
 • Milieurecht
 • Immobiliënmakelaars